AskMyAgent ondersteunt o.a. deze acteurs:

 

Joshua Rubin (1976) 

  SKILLS: 
Nederlands | Amerikaans acteur | Internationale carriere | Nederlands en Engelstalig voice over | Geweldige camera acteur met veel gezichten | EU rijbewijs.

Geboren in Amsterdam, opgegroeid in Europa en afgestudeerd aan de Rose Bruford College of Speech and Drama in London, ontwikkelde Joshua zich tot internationaal camera- en voice overacteur. Als Nederlands en Amerikaans native speaker werkte hij mee aan nationale- en internationale series en films.

Recent speelde hij een gastrol in de Nederlandse hitserie Penoza (2017) en de Russische blockbuster Sobibor. (2018) Joshua speelde Willem van Oranje ten behoeve van de tentoonstelling WILLEM (2018) in het Nederlands Militair Museum en de Italiaanse speelfilmModalità Aereo (2019). Momenteel speelt hij in de slapstick zombie speelfilm Yummie (2019).

Zijn stem is te horen onder animaties, video games, commercials en na internationale synchronisaties.

 

 

  SKILLS: 
Dutch | American actor | International carreer | VO | Great screen actor with many different faces! | EU driving license.

Born in Amsterdam, raised in Europe and a graduate of Rose Bruford College of Speech and Drama in London, Josh continues to establish himself as an international screen and voice actor.

Having both Dutch and American Citizenship, and speaking native Dutch and English, Josh has worked on numerous European and International feature films and television series.

His most recent film & tv  credits include playing Jakob in the Russian blockbuster movie Sobibor (2018) Shane in  6 episodes of Penoza (2017) Black Widow, directed by Michiel van Jaarsveld & Willem Gerritsen; and Mark de Koster in The Fox, directed by Klaas van Eijkeren. Josh’s latest film is Modalità Aereo (2019) directed by Fausto Brizzi. Josh is currently shooting for Yummy (2019) a splatstick zombie feature  directed by Lars Damoiseaux. His many voices can be heard in animations, video games, commercials  and narrations world wide.

 SKILLS: 
Uniek | Veelzijdig en meester in timing | Cabaretier | Non-verbaal mime speler | One man show | Internationale carrière.

Eric Koller viel op en werd ontdekt door CIRQUE DU SOLEIL in 2016.

André behartigde Eric’s belangen en onderhandelde met de Canadese producent. Eric werd gecontracteerd als LEAD CLOWN in de show “LUZIA”.

In eerste instantie zou Eric 360 shows spelen, inmiddels heeft hij al meer 750 shows gedaan. LUZIA tourt door de Canada, de Verenigde Staten en Mexico.

In de Amerikaanse pers wordt regelmatig geprezen voor zijn unieke performance.

  SKILLS:
Unique | Multi-disciplined and master of timing | Cabaratier | Non-verbal mime artist | One man show | International career.

Eric Koller stood out and was discovered by CIRQUE DU SOLEIL in 2016.

André looked out for Eric’s interests and negotiated with the Canadian producer. Eric was contracted as LEAD CLOWN in the show “LUZIA”.

Initially Eric was supposed to play 360 shows; he has now already done over 750 shows. LUZIA is touring through Canada,, the US and Mexico.

In the American press Eric is regularly praised for his unique performance.

Eric Koller (1973)

Fiona Yauw (1986)

  SKILLS: 
Betrokken actrice met groot inlevingsvermogen | Presentatrice | Nederlandstalig | Zeer goede Engelse taalvaardigheid | Sportief | EU rijbewijs.
Voor Fiona moet het óf er ergens over gaan. Duurzaamheid, gezondheid, mens en maatschappij zijn haar favoriete onderwerpen. Of ze moet uitgedaagd worden door bijvoorbeeld extreme sporten, nieuwe locaties of…door in de huid kruipen van een interessant karakter.
 
Fiona is momenteel o.a. te zien in commercials van Andrélon en Hans Anders, in het programma Kampeer TV (RTL4) en in online video’s voor Opvoeden.nl.
 
Naast presenteren en acteren, studeert Fiona deeltijd Psychologie aan de Open Universiteit en is ze dol op outdoor sporten.
 
Fiona is goed met tekst, vaardig in interviewen, heeft een sterke beheersing van de Engelse taal, ze is muzikaal, kalm op de set, energiek op beeld.
 SKILLS: 
Actrice with great empathy | Presenter | Dutch | Advanced English language skills | Sporty | EU driving license.
Fiona gets out of her bed for two types of productions… It must either has a topic with meaning to her, like sustainability, health, people and society. Or she has to be challenged, for instance by playing an interesting character, exciting locations or extreme sports.

At the moment you can spot Fiona hosting a TV show about movies&series and another about camping, acting in a handful commercials and in various online video series, one for instance, about raising children.

Besides presenting and acting, Fiona is studying psychology and loving the rush of outdoor sports.

Fiona is skilled in interviewing, knows how to handle a text, is musical and appears calm on set and energetic on screen.

  SKILLS: 
Droogkomisch camera- en theateracteur | Drama | Comedy | Zeer goede Engelse taalvaardigheid | Presentator | Zanger | Autoharpspeler | Sport: Golf, Karate en Yoga | EU rijbewijs.
NL: Harry Piekema, TV-persoonlijkheid, film- en theater acteur. Timing is alles voor Harry en dat typeert zijn spel. Hij speelt graag vreemde karakters gedreven door donkere emoties. Zijn showreel laat daar duidelijke voorbeelden van zien.
Agent voor Nederland: Henze Pegman.
Internationaal: Ask My Agent
 
 
  SKILLS: 
Dry humor/Deadpan camera and stage actor | Drama | Comedy | Excellent English | Presenter | Singer | Autoharp player | Sport: Golf, Karate and Yoga | EU License

 

Harry Piekema, experienced and versatile actor in drama and comedy. His love for odd characters and men driven by dark emotions both, brought him to play ultra-right politicians, clumsy men, harsh fathers, sympathetic loners and corrupt policemen.

Harry is a master in timing and the camera just loves him. Check him out!
 
 
 

Harry Piekema (1959)

Ingeborg Uijt den Boogaard (1930)

  SKILLS:
Grande dame van het Nederlandse toneel | Zeer tekstvast | Groot inlevingsvermogen | Film- en televisie drama-actrice met jonge geest.

Als actrice en voordrachtkunstenares beschikt Ingeborg Uijt den Bogaard over een rijke ervaring. 

Zij begon haar loopbaan bij de Toneelgroep Studio, aanvankelijk een reizend gezelschap dat vanaf 1961 als eerste in Nederland een modern repertoire speelde waarin experimenteel en absurdistisch theater ruim vertegenwoordigd waren met o.a. Mrozek, Samuel Beckett en Ionesco. Na een succesvolle start bij Studio met de hoofdrol in een langlopend stuk kreeg zij gevarieerd en verantwoordelijk werk te doen, gedegen basis voor haar verdere loopbaan.

Naast het theater trad zij veelvuldig op voor de NCRV-Radio met soloprogramma’s proza en poëzie en werkte jarenlang mee aan de literaire radioprogramma’s van de KRO. Zij ontwikkelde een voorliefde voor het literaire verhaal, waarbij een eigen stijl van voordragen ontstond. Haar voordrachten worden gekenmerkt door de grootst mogelijke eenvoud en het appèl aan de creatieve fantasie van haar toehoorders zodat het verhaal a.h.w. in de ruimte komt te staan en de beleving versterkt wordt.

Door de jaren heen heeft Ingeborg Uijt den Bogaard een veelzijdig repertoire opgebouwd.

2018: Ingeborg speelt rol in nieuwe Johan Nijenhuis speelfilm ‘De beentjes van St. Hildegard’ en in Caiway commercial.

SKILLS:
Grande lady of the Dutch stage | Very solid on text | Great empathy | Film and television drama actress with a young spirit.

As an actress and dramatic speaking artist Ingeborg possesses a wealth of experience.

She began her career at the Toneelgroep Studio, initially a travelling company that from 1961 onwards became the first in The Netherlands to play a modern repertoire in which experimental and absurdist theatre were broadly represented with such greats as Mrozek, Samuel Beckett and Ionesco. After a successful start at Studio with the lead in a long-running show, she got to enjoy doing varied and responsible work, a solid basis for her future career.

Besides theatre she often performed for the NCRV-Radio with solo programs, prose and poetry, and for many years worked on literary radioprograms for the KRO. She developed a love for the literary story, whereby a very own style of reciting was created. Her recitals are characterised by the greatest simplicity and the appeal to the creative fantasy of her listeners so that the story, as it were, comes to stand in the space and the experience is heightened.

Throughout the years Ingeborg Uijt den Bogaard has built up a diverse repertoire.
2018: Ingeborg is playing a role in the new Johan Nijenhuis feature film “The legs of St. Hildegard” and in a Caiway commercial.

Matthijs ten Kate (1978)

 SKILLS:
Naturelle camera- en theaterspeler | Sportief | Zowel Nederlands en Engelstalig | Zanger | Presentator | EU rijbewijs.

Met zijn gevarieerde scholing is Matthijs [1978] hard aan de weg aan het timmeren met zijn acteercarrière, zowel in Nederland als daarbuiten. Hij sterk in zowel groot als klein spel, flexibel, 2-talig [Nederlands & Engels] en goed met timing en subtekst.Recentelijk is hij o.a. te zien geweest in Flikken Rotterdam, speelt hij in commercials van o.a. Fruittella en mocht hij de rol van Jimmy de la Rosa vertolken in de prijswinnende short Capo di Famiglia. Daarnaast is hij binnenkort te zien in de speelfilm Mette onder regie van Esther Rots en in 13 afleveringen van de kinderserie #Forever.

Met zijn inzet, goede voorbereiding een 100% professionaliteit op de set is hij klaar voor elke rol, ook over de grens. Recent speelde hij in een internationale automotive commercial en in de Italiaanse speelfilm Modalità Aereo [2019] geregiseerd door Fausto Brizzi.

SKILLS: 
Natural camera and theatre performer | Sportsman | Both Dutch AND English speaking | Singer | Presenter | EU license

With his varied education Matthijs [1978] is working hard on his acting career, both in The Netherlands and abroad.

He is strong in both large and subtle performances, flexible, and bi-lingual [Dutch & English], and is good with timing and subtext.

Recently he was seen in, amongst others, Flikken Rotterdam, Fruitella commercials, and was allowed to play the role of Jimmy de la Rosa in the award-winning short Capo di Famiglia. He will soon also be seen in the feature film Mette, directed by Esther Rots, and in 13 episodes of the children’s serie #Forever.

With his effort, good preparation and 100% professionalism on set he is ready for any role, also abroad. He recently played in an international automotive commercial and in the Italian feature film Modalità Are [2019], directed by Fausto Brizzi.

 SKILLS: 
Humor | Timing | Open minded | Nederlandstalig | Native Arabisch.
Sabri Saad El Hamus groeide op in Cairo, Egypte. Hij studeerde economie aan de Universiteit van Cairo. In 1978, drie jaar na het behalen van zijn diploma, vertrok hij naar Nederland. In 1983 en 1984 studeerde hij aan de Toneelschool Arnhem. In 1984 speelde Sabri zijn eerste theaterrol. In 2007 werd hij artistiek leider van theatergroep De Nieuw Amsterdam. In 2017 nam hij daar afscheid.
In 2011 kwam El Hamus in het nieuws doordat hij voor het programma Pauw & Witteman verslag deed van de revolutie in Egypte.
 
Sabri Saad El-Hamus was born on April 21, 1957 in Cairo, Egypt.
 
Rep for NL : Brigitte van Gool
Rep international: AskMyAgent
 
 
  SKILLS:
Humor | Timing | Open minded | Dutch speaking | Native Arabic

Sabri Saad El Hamus was raised in Cairo, Egypt. He studied economics at the Universeity of Cairo. In 1978, three years after getting his degree he moved to The Netherlands. In 1983 and 1984 he studied at the Toneelschool Arnhem. In 1984 Sabri played his first theatrical role. In 2007 he became Artistic Director of theatregroup De Nieuw Amsterdam. In 2017 he said farewell to it.

In 2011 El Hamus made the news for reporting on the revolution in Egypt, on the Dutch talkshow Pauw & Witteman.

Sabri Saad El-Hamus was born on April 21, 1957 in Cairo, Egypt.

Rep for NL : Brigitte van Gool
Rep international: AskMyAgent

Schermafbeelding 2018-11-02 om 14.42.55

Sabri Saad El Hamus (1957)

Charlene

Charlene Sancho (1995)

 SKILLS: 
Afgestudeerd Theaterschool Amsterdam 2016 | Dans | Zang | Zeer goede Engelse taalvaardigheid.

Charlene Sancho (1995) is actrice, zangeres en tekstschrijver.

In 2018 studeerde ze af aan de Toneelschool en kleinkunstacademie in Amsterdam.  

Charlene Sancho was onder andere te zien in de Wijksafari in en in de familievoorstelling Woef Side Story  van Theater Rotterdam waarbij ze, al tijdens haar studie, in alle grote Theaters van Nederland heeft mogen spelen.

Ook speelt Charlene gastrollen in meerdere Nederlandse televisieseries en is druk bezig met het schrijven van teksten en muziek.

Ze wordt beschreven als ‘een vrouw waar je niet omheen kan kijke  n’.

SKILLS: 
Graduate of Drama school Amsterdam 2016 | Dance | Song | Very good English speaker

Charlene Sancho (1995) is an actress, dancer and textwriter.

In 2018 she graduated from Dramaschool and fine arts academy in Amsterdam.

Among Charlene Sancho’s credits are de Wijksafari and the family show Woef Side Story by Theater Rotterdam; whereby during her studies she had the pleasure of performing in all the large theatres of The Netherlands.

Charlene also plays guest roles in several Dutch television series and is busy writing texts and muziek.

She is described as ‘a woman whom you can’t avoid looking at’  .

Carmen Nitzer (1969)

  SKILLS: 
Dancer | Native German | Dutch language | Tekstvast.

Carmen Nitzer (1969) is an ambitious and powerful performer. She completed her dance and acting major at the Artez school in Arnhem in 1994. 

 From there she was able to start her own career, which centered mainly on movement. Theater productions such as Peer Gynt & Rigoletto, musicals and television productions (New York City Dance School), commercials (Gamma, Jumbo supermarket chain), short films for Discovery Networks Europe and corporate trainings (IBM, ASML, Nauta Dutil) are all different performing forums in which she displays her specialty: Making emotion visible.

German is her mother tongue and she speaks Dutch fluently. Carmen has been working as a voice over actor in the international market since 2016.

SKILLS: 
Danseres | Native Duits | Nederlandstalig | Good with lines (text).

Carmen Nitzer (1969) is een ambitieuze en krachtige performer. In 1994 studeerde ze af op Artez
Arnhem als danseres en actrice. 

Zo wist ze een loopbaan te creëren die in essentie gaat over beweging; Theaterproducties (Peer Gynt, Rigoletto), musicals en televisieproducties (New York City Dance School), commercials (Gamma, Jumbo Supermarkten), korte films voor Discovery Networks Europe, bedrijfstrainingen (IBM, ASML, Nauta Dutil) allemaal podia waar zij haar specialiteit tot uiting brengt: Emotie zichtbaar maken.

Duits is haar moedertaal. Nederlands spreekt ze vloeiend. Sinds 2016 werkt Carmen ook als vocie over op de internationale markt.

_DSC0243

Jacques-Hein Vermolen (1961)

SKILLS: 
Allround acteur – improvisatievermogen- tekstvast- flexibele mimiek | Betrokken | Dienstbaar.
Acteur Jacques-Hein Vermolen (Loosdrecht) is geboren in 1961. Na zijn rechtenstudie (1990) en journalistiek werk (VNO-NCW en sportjournalistiek) is hij vanaf 1998 zijn acteerdroom achterna gegaan. Hij heeft zich geschoold bij acteeropleiding De Trap en docenten Cliff Sutton, Joe Weston, Robin Pera, Jette van der Mey, Marian Vermeulen en Helmert Woudenberg.
Ervaring:
Sinds 1990 heeft Jacques-Hein ervaring met diverse producties: film, radio en tv-commercials, voice-over, bedrijfsfilm en tv-series. Daarnaast treedt hij met enige regelmaat op in semi-amateur en betaalde professionele theaterproducties (komedie, drama, muziektheater, musical). Met als niche: trainingsacteur in theaterinterventies (regiespellen) bij bedrijven en overheid.
203727ffff

Gert Jan Louwe (1956)

 SKILLS:
Humor | Multi-inzetbaar | Goede Engelse taalvaardigheid.
 
 
 SKILLS:
Zang | Dans | Toneel | Sport: Yoga | Zeer goede Engelse taalvaardigheid.
Iva

Iva Bedford (1995)

 SKILLS: 
Zakelijke uitstraling | Turkstalig | Dienstbaar acteur.
Veli

Veli Diktas (1964)

Sandra Dierx (1974)

 SKILLS:
Betrokken | Gefocust | Inlevingsvermogen | Naturel spel | Zeer tekstvast | Dienstbaar actrice | Presentatrice | Sportief |

Sandra werd geboren in Roermond en woonde 18 jaar in een klein dorpje in Limburg aan de Maas. Na enkele banen in het bedrijfsleven en vele buitenlandse woon- en werkreizen besloot ze na een bomaanslag in Bali in 2002 haar hart te gaan volgen. Al snel kreeg ze haar eerste gastrol in ‘Onderweg naar Morgen’ en daarna volgden vele series, (korte) films en commercials.

Ze heeft vele workshops en masterclasses gevolgd en blijft zich ontwikkelen als actrice. Met haar inzet, goede voorbereiding een 100% professionaliteit op de set is zij klaar voor elke rol. Ze is goed met tekst en levert wat een regisseur vraagt.

 Naast acteren is ze een veelgevraagde presentatrice en is ze stemacteur

Yasar Ustuner (1959)

   SKILLS: 

Aimabel, charmant, authentiek, gepassioneerd speler, 

Turkse origine en multi inzetbaar.  

  SKILLS:

Amicable , authentic, passioned actor, Turkish origine

  

SKILLS: Allround acteur van karakter- tot komedie rollen / warme diepe voice over stem.
Bartho Braat werd geboren in Leiden.       
Nog tijdens zijn studie theaterwetenschap aan de UvA werd hij acteur. Hij was 24 jaar lang een van de vaste karakters in GTST. Hij speelde in films en andere TV series o.a in België, Duitsland en Ierland. Daarnaast stond hij vaak op de planken in drama, comedy, kluchten en musicals.  
Hij is een veel gevraagd stemacteur en was de oudste deelnemer ooit aan het survivalprogramma Expeditie Robinson.        
SKILLS: All round actor / character and comedy player / deep warm narator voice.
Bartho Braat was born in Leiden.
University. For 24 years he was one of the leading characters in the Dutch soap GTST. He played in films en TV serials in Belgium, Germany and Ireland. He did drama, comedy, slapstick and musicals in the theater. He’s very active as voice actor and was the eldest member ever of The survival show Expedition Robinson
 

Bartho Braat (1950)

Samantha Klots [1982]

 INTRO [EN] | SHOWREEL | CV | IMDB

  SKILLS: 

Singer, performer, actress

  SKILLS: 

Singer, performer, actress

SKILLS: 

Actrice, schrijfster en docent.

 SKILLS: 

Actrice, writer, Voice over & Book reader + tutor.

Inge Ipenburg [1957]

INTRO | SHOWREEL | IMDB

Victor Peeters [1970]

INTRO [NL] INTRO [EN] | SHOWREEL | CV | IMDB

SKILLS:  

Camera Acteur | Nederlands (Vlaams) | Goed Engels | Basic Duits | EU rijbewijs.

Victor werd geboren in 1970 te Antwerpen. In zijn tienerjaren volgde hij theaterlessen in Toneelatelier TASS en een decennium later – in 1996 om precies te zijn – studeerde hij af aan Studio Herman Teirlinck ‘aka’ De Studio in Antwerpen. In zijn eerste professionele jaren vond je Victor geregeld op de planken, maar het zou niet lang duren vooraleer hij de bühne inruilde voor een camera-omgeving. Op zijn palmares prijken tal van tv-series (Flikken, Cordon, Professor T., Undercover, etc.), komische sketchprogramma’s, films (Zoenzucht, S., Atlantis, etc.) en kortfilms. Veel van de series waarin hij te zien was, werden bovendien in het buitenland verkocht, waardoor Victor in zowat heel Europa op de televisie te zien is geweest.


Zijn voorkeur gaat uit naar rollen met diepgang en gelaagdheid of personages met een donker of (droog)komisch kantje. Preferabel in thrillers, detectives/krimi’s of drama’s. Al is dat geenszins een gelimiteerde selectie. Victor houdt namelijk van alle soorten uitdagingen. Op dit moment zou hij letterlijk en figuurlijk zijn grenzen willen verleggen. Van het idee om met voor hem nieuwe acteurs en regisseurs te werken wordt hij dan ook dolenthousiast.

 
 

SKILLS: 

Screen Actor | Dutch (Flemish) | English (good) | German (basic) | EU driving license

Victor was born in Antwerp in 1970 . In his teens, he attend theatre lessons in Toneelatelier TASS and a decade later – in 1996 to be precise – he graduated from Studio Herman Teirlinck ‘aka’ The Studio in Antwerp. In his first professional years Victor was regularly seen on the theatre boards, but it would not be for very long before he exchanged the stage for a more camera-driven environment. His acting career includes numerous tv shows (Flikken, Cordon, Professor T., Undercover, etc.), comic sketch programs, films (Zoenzucht, S., Atlantis, etc.) and short films. Many of the series in which he acted, were also sold abroad, so Victor was seen on television in almost all of Europe.

He prefers roles with depth and layering or characters with a dark or (dry) comic edge. His favourite genres are thrillers, detectives/crime stories or dramas, although this is by no means a limited selection. Victor likes all kinds of challenges. At this moment he would literally and figuratively want to push his boundaries. The idea of working with for him new actors and directors makes him extremely enthusiastic.
 
 
SKILLS: Drama-, comedy en improv acteur.
Winnaar: Arlecchino 2019
 
Mark is een afgestudeerd acteur aan de 4 jarige Theaterschool Maastricht.
Hij speelde in TV series als:
de Affaire / Penoza / De fractie, Suspicious Minds , Mi vida, Judas , Gevangen, Flikken Rotterdam, Hoogmoed, Toon, Bachelor Party, Smeris, Nieuwe Buren
 
In de pers :
ARLECCHINO
De prijzen voor ‘de meest indrukwekkende bijdragende rol’, gingen naar Mark Kraan voor zijn rol in Cinema van Toneelgroep Oostpool i.s.m. Het Nationale Theater (Arlecchino)
SKILLS: Drama-, comedy & improv actor

 

 

Mark Kraan [1979]

Willy Michielsen [1971]

 
              INTRO [EN] | SHOWREEL | CV | IMDB

 

  SKILLS:
Acteur voor camera en theater met comedy timing, zang en [tap]dans, improv.
 
Willy deed de Kleinkunstacademie Studio Herman Teirlinck
in Antwerpen Cameratraining
Rigging. (vrije val sprong)
Topklasse Dans Latin American in Nederland en België
Willy speelt het karakter Gargamel in de Smurfen Musical, die met succes in de Nederlandse- en Belgische zalen stond in 2018 en 2019.
 
 
SKILLS: 

Actor for camera  and theatre, comedy timing, singing, dancing and tapdance, improv and rigging [free fall]

 

Topclass Latin American dancing in Netherlands and Belgium
 
Willy playes the part of character Gargamel in the Smurfs Musical 2018/2019 in Dutch and Belgium theaters.