AskMyAgent: onafhankelijk en objectief

AskMyAgent adviseert professionele acteurs bij binnenlandse- en buitenlandse film-tv- en theaterproducties die ons nodig heeft in de wirwar van aanbiedingen.

AskMyAgent is onafhankelijk en objectief.

AskMyAgent gelooft in harmonie en zoekt naar de balans in het belang van beide partijen; acteur en producent.

AskMyAgent werkt op verzoek als representative of als adviserend over-shoulder agent.

AskMyAgent zet zich in voor getalenteerde acteurs met bewezen staat van dienst acteurs die bij voorkeur meertalig zijn en met een voltooide vakopleiding. Tevens adviseren we praktijk gevormde talenten met een CV waaruit blijkt dat autodidact ook een manier is om je doel te bereiken.

AskMyAgent werkt op basis van wederzijds vertrouwen.

De fee die AskMyAgent rekent zijn voor de acteur aftrekbaar van de Inkomsten Belasting als investeringskosten.

Meer weten over AskMyAgent ? 

Bel dan met André: 06 50 25 8874 of mail: answer@askmyagent.nl

_______________________________

Good to know: AskMyAgent is geen manager en doet geen agendabeheer, maar herkent wel kansen en mogelijkheden.

AskMyAgent advises professional actors in domestic and foreign film, TV and theatre productions who need us in the maze of offers.

AskMyAgent is independent and objective.

AskMyAgent believes in harmony and seeks balance in the interests of both parties; the actor & the producer.

AskMyAgent is committed to talented actors with a proven track record of actors who are preferably multilingual and with completed vocational training.

We also advise practice-trained talents with a CV that shows that self-taught is also a way to achieve your goal. AskMyAgent works on the basis of mutual trust.

The fee charged by AskMyAgent are deductible for the actor from the Income Tax as investment costs.

Want to know more about AskMyAgent?

Then call André: 06 50 25 8874 or email: answer@askmyagent.nl _______________________________

Good to know: AskMyAgent is not a manager and does not manage calendars, but it does recognize opportunities and possibilities.