AskMyAgent /Actors

Voor acteurs die frequent acteerwerk aangeboden krijgen en de rugdekking van een agent verlangen is er AskMyAgent.

Meer info ?
Stel je vraag middels het contactformulier onder CONTACT op deze site.

AskMyAgent behoudt zich het recht voor om zelf te bepalen voor wie het zich inzet.